Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, stanovuje podmínky fungování pojišťoven a zajišťoven na českém pojistném trhu. Je v něm obsaženo vše od podmínek fungování, přes případné pokuty při nesplnění podmínek, až po kontrolní činnost České národní banky (ČNB).

Přílohy

Velmi zajímavé informace jsou obsaženy hlavně v přílohách k tomuto zákonu. Příloha 1. například přináší kompletní rozdělení pojišťovacích odvětví. Zákon o pojišťovnictví ho rozděluje na životní a neživotní, přičemž ta ještě dále rozděluje na skupiny a jednotlivé druhy pojištění.

Rozdělení je přitom velmi konkrétní a detailní, takže si podle něho můžete snadno udělat představu, viz následující přepis.

Odvětví životních pojištění

Obsahuje pojištění pro případ smrti, nebo pro případ dožití, případně jejich kombinaci. Objevuje se i takzvané životní pojištění s vracením pojistného – zde jde o situaci, kdy jsou výnosy z pojištění vyplaceny pouze v případě dožití, ale v případě smrti jsou alespoň vráceny všechny vložené prostředky obmyšlené osobě.

Dále sem spadá svatební pojištění, případně pojištění prostředků pro výživu dětí a všechny varianty předchozího pojištění, ale místo kapitálové formy ve formě investiční.

Spadají sem i další připojištění, která jindy spadají do „úrazovky, ale napojením na některé z výše zmíněných se stávají součástí životního pojištění.

Odvětví neživotních pojištění

Sem patří jak všechno majetkové pojištění, tak i samostatné úrazové pojištění. Typicky sem spadá například pojištění vozidel, letadel i lodí, zavazadel a majetku obecně. Stejně tak do neživotních pojištění patří i pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu (povinné ručení,…), které zákon o pojišťovnictví taktéž vyjmenovává. Cestovní pojištění, nebo pojištění podnikatelských rizik taktéž můžete hledat zde. Celkem je v zákoně o pojišťovnictví uvedeno 18 odvětví neživotního pojištění.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *