Zaměstnanci jsou ze zákona chráněni proti pracovním úrazům a nemocem z povolání. Tento segment je však v České republice poměrně zastaralý a dnes má stále formu zákonného pojištění, které se nesjednává, ale vzniká, přičemž pojistitelem je nezvykle jedna jediná komerční pojišťovna (Kooperativa). Moderní úprava byla dlouhé roky odkládána, než byla nadobro zrušena.

Vznik pojištění

Pojištění vzniká automaticky a to dnem, kdy zaměstnavatel zaměstná svého prvního zaměstnance. Není třeba ho sjednávat, pouze platit. Kooperativa plní roli pojistitele od roku 1992 – zaměstnavatelé fungující déle své pojistné stále platí České pojišťovně.

Nejde pouze o úrazové pojištění zaměstnanců, jak bychom si ho mohli představit v komerční sféře. Chrání zaměstnavatele před hrazením nákladů na léčení, ušlého platu, nebo bolestného a náhrady za snížení pracovního i společenského uplatnění.

Konec pojištění

Pojištění jednoduše trvá až do doby, dokud zaměstnavatel existuje. Jelikož se pojistné vypočítává z platů všech zaměstnanců společnosti, je zřejmé, že ho není potřeba „rušit“ ani v případě, kdy společnost o své zaměstnance přijde. Ze základu nula se totiž žádné pojištění platit nemůže, v ostatních případech je minimální pojistné za zaměstnance 100 Kč za čtvrtletí (mimo měsíce, kdy je zaměstnanec celý kvartál nemocný).

Před čím chrání

Jak už jsme zmínili, jde o pět hlavních oblasti:

  • Ušlou mzdu
  • Snížení pracovního uplatnění
  • Náklady na léčbu
  • Bolestné
  • Náhradu škody na majetku

Úrazové pojištění zaměstnanců nebylo zavedeno, ačkoliv bylo schváleno už v roce 2006, z několika důvodů. Tím nejvíce zásadním je administrativní složitost, kterou by Česká správa sociálního zabezpečení pravděpodobně neutáhla. Odškodnění za pracovní úrazy a nemoci z povolání tak zůstává stále stanoveno v zákoníku práce a v přechodných ustanoveních.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *