Pojistník je osobou, která uzavírá smlouvu s pojišťovnou. Kdo je ale pojistník ve vztahu k pojistné smlouvě? Nezaměňujte ho s pojištěným, ačkoliv jde zpravidla o jednu a tutéž osobu. Pro jednoduché vysvětlení se dá například prohlásit, že pojistník je ten, kdo smlouvu vlastní, kdo za pojištění platí, přestože se pojištění samotné vztahuje klidně na někoho jiného.

Kdo je pojistník u životního pojištění

U životního pojištění je pojistník mnohdy jedna osoba v rodině, na kterou jsou psány všechny pojistky. Představme si situaci, kdy muž sjednává pojištění pro sebe a svou rodinu. On je pojistníkem, ale pojištěný vůbec nemusí být. Zároveň ale může pojistit i svou ženu a děti, případně jiné osoby. Důležité je, že z titulu pojistníka nevzniká nárok na pojistné plnění – naopak, na to má zpravidla nárok pojištěný, případně jeho zákonný zástupce, nebo osoba obmyšlená. Ačkoliv v praxi jde většinou o tutéž osobu…

U některých speciálních připojištění je ale pojištěný vždy i pojistníkem. Jde například o pojištění schopnosti platit pojistné. To se vždy vztahuje na pojistníka. Pakliže se pojistník dostane do pracovní neschopnosti, přijde o zaměstnání, nebo ho postihne invalidita, nebo dokonce smrt, převezme placení pojistného pojišťovna a to buď po stanovenou dobu (ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost), nebo trvale (invalidita, smrt). To je důležité u pojištění dětí, kde je pojistníkem rodič, živitel. Takové pojištění je užitečné pouze v případě, že eliminuje i výše zmíněná rizika.

Pojistník jako majitel pojištěné věci

Velmi často se pojistník zmiňuje i u neživotního pojištění. Jde zpravidla o majitele dané věci, případně provozovatele. Pojistník tedy platí pojistné a v případě pojistné události je mu vyplaceno plnění. Univerzální odpovědí na otázku, kdo je pojistník, by tedy zněla: Ten, kdo smlouvu s pojišťovnou uzavřel, podepsal a zpravidla i hradí pojistné.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *