Evidenční list důchodového pojištění, neboli ELDP, je nepostradatelným dokumentem, který musí zaměstnavatel vést pro každého takového zaměstnavatele, který je účasten na nemocenském, tedy i důchodovém pojištění. Obsahuje všechny údaje, které jsou potřebné pro stanovení důchodu.

Jeden ELDP na rok a zaměstnavatele

Zajímavé na ELDP je, že se vede na každý rok zvlášť. Jde o dokument, který uchovává zaměstnavatel, který ho předkládá ČSSZ vždy po roční účetní uzávěrce. Zároveň dostane jedno vyhotovení i zaměstnavatel. Proč tomu tak je? ELDP je zcela zásadní dokument, který může v budoucnu rozhodovat o výši důchodu. U zaměstnavatele a ve státní správě se může poměrně snadno přihodit, že se něco ztratí, respektive špatně zpracuje. V takovém případě by měl podepsaný a pečlivě zkontrolovaný ELDP uchovávaný zaměstnancem veškeré problémy vyřešit. Z toho důvodu je potřeba si evidenční list důchodového pojištění, respektive všechny ELDP, bezpečně uchovávat. Doporučujeme provést maximální opatření, kterých jste schopni, a to včetně vypracování kopií a uložení na několika místech, protože doba důchodu je dlouhá a každá stokoruna, o kterou byste přišli, vám bude později drahá.

Nemocenské pojištění

Jak už jsme říkali, evidenční list důchodového pojištění zaměstnavatel vede jen takovým zaměstnancům, kteří jsou účastni důchodového pojištění. Jde vlastně o všechny osoby v pracovním poměru, nebo například i osoby pracující na Dohodu o provedení práce, nebo Dohodu o pracovní činnosti, které vydělávají více než 10 000 Kč, respektive 2 500 Kč u DPČ měsíčně.

Náležitosti Evidenčního listu důchodového pojištění

Mezi náležitosti ELDP patří:

  • Identifikační údaje zaměstnavatele i zaměstnance
  • Druh výdělečné činnosti
  • Doba účasti na důch. pojištění.
  • Vyměřovací základ pro sociální pojištění
  • A další údaje

Elektronické podání

ELDP může zaměstnavatel podat buď poštou, nebo i e-podáním.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *