Na samém začátku roku 1994 zahájilo činnost zájmové sdružení nazvané Česká asociace pojišťoven. Jak už název napovídá, jedná se o spojení institucí, které poskytují v České republice pojištění, konkrétně pojištění komerční. Asociace má v současnosti celkem 31 členů, jejichž podíl na celkovém předepsaném pojistném v naší republice činí 98%. Od roku 1998 je asociace pojišťoven také členem Insurance Europe, což je Evropská pojišťovací a zajišťovací federace.

Zájmem asociace je koordinovat činnost svých členů, hájit je a zastupovat při jednáních s orgány státu, zahraničními institucemi i dalšími společnostmi i osobami, například z řad pojistníků. Hlavními úkoly Asociace pojišťoven potom jsou:

–          prosazovat úpravy české i evropské legislativy týkající se pojišťovnictví a také zpracovávat připomínky právních předpisů v této oblasti

–          přijímáním vhodných opatření předcházet škodám a pojistným podvodům

–          koordinovat činnost svých členů i v oblasti informační, statistické i technické a sjednocovat jejich postupy

–          zajistit informovanost veřejnosti o novinkách, trendech a postupech v oblasti pojišťovnictví

–          starat se o vzdělanost a odbornou informovanost všech svých členů

–          vytváření pravidel etiky v pojišťovnictví

–          odstraňovat případné spory mezi jednotlivými členy

Asociace pojišťoven a její stanovy

Asociace pojišťoven je právnickou osobou a má i své stanovy. Ty jsou jasně dané a její členové se jimi musí řídit. Stejně tak musí dodržovat etický kodex, který vznikl pro to, aby upravoval vztahy na českém pojistném trhu a udržoval je korektními. Pro řešení případných konfliktů mezi členy asociace pojišťoven je potom k dispozici etický výbor.

Sdružení pojišťoven je také oprávněno poskytovat vzdělávání pro své potencionální i řádné zaměstnance. Dělá tak prostřednictvím školení a seminářů a vzdělávacích programů. Vychovává si tak další spolupracovníky, kteří budou poskytovat prvotřídní služby v oblasti pojišťovnictví.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *