content top

Dluh na zdravotním pojištění

Dluh na zdravotním pojištění může vznikat několika způsoby. Buď je zdravotní pojištění placeno v nedostatečné výši, nebo ho neplatí za pojištěnce nikdo. Pakliže zdravotní pojišťovna tento dluh objeví, a ona ho objeví, začne ho vymáhat a to i s penále, které činí 0,005 % z dlužného pojistného za každý den prodlení. Penále Jak už jsme zmínili, dluh na zdravotním pojištění, pakliže vznikne,...

Celý článek

Zdravotní pojištění samoplátce

Za samoplátce neplatí zdravotní pojištění stát ani zaměstnavatel. V takovém případě si musí zdravotní pojištění platit sám. Kolik a jak? Kdo je samoplátcem Stát se samoplátcem není moc příjemné. Stává se to například studentům, kteří po skončení studia neseženou hned práci a zároveň nechtějí být registrovaní na úřadu práce, protože to obnáší nepříjemné docházení na ÚP. Samozřejmě,...

Celý článek

Zrušení životního pojištění a dodanění

Zrušení životního pojištění není často příliš doporučováno, zejména z důvodu, že musíte dodanit slevy na dani, které mnoho pojištěných využívá. Jak jsou na tom ale různé formy životního pojištění? Investiční a kapitálové pojištění U IŽP, investičního životního pojištění, je zrušení docela zapeklité. Ne z procesní stránky, to je naprosto jednoduché i u ostatních pojištění. Stačí...

Celý článek

Pojištění vkladů v bankách ze zákona

Zásadní formou záruky pro střadatele peněz v bankách je pojištění vkladů v bankách. Mělo by uklidňovat i poskytovat záruky, ale je často i kritizováno. Proč a za co? Uklidnění střadatelů Nejdůležitějším efektem pojištění vkladů v bankách je uklidnění. Nejde přitom jen o pohodu občanů, naopak, efekt je zcela praktický: pakliže nemá střadatel jistotu, že o své peníze nepřijde, může i při...

Celý článek

Evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění, neboli ELDP, je nepostradatelným dokumentem, který musí zaměstnavatel vést pro každého takového zaměstnavatele, který je účasten na nemocenském, tedy i důchodovém pojištění. Obsahuje všechny údaje, které jsou potřebné pro stanovení důchodu. Jeden ELDP na rok a zaměstnavatele Zajímavé na ELDP je, že se vede na každý rok zvlášť. Jde o dokument, který uchovává...

Celý článek

Ztráta kartičky pojištěnce

Ztráta kartičky pojištěnce není žádná tragédie. Stává se to v jednom kuse, stejně jako s ostatními doklady, které neustále nosíme u sebe. Přesto je potřeba zachovat nějaký jasně daný postup, abychom se nedostali do nepříjemností. Oznámení zdravotní pojišťovně Pokud ke ztrátě kartičky pojištěnce dojde, musíte o tom neprodleně svou zdravotní pojišťovnu informovat. Ze zákona na to máte 8 dnů, ale...

Celý článek

Škodní událost

Škodní událost je taková událost, při které dojde ke škodě, která by mohla být pojistnou událostí. V praxi se setkáváme také s pojmem škodná událost, který však není jazykově korektní, a proto raději používejme pojem správný. Škodní událost ještě neznamená, že dostaneme peníze od pojišťovny, ale tento předpoklad tu je. Nahlášení škodní události Abychom od pojišťovny mohli něco chtít,...

Celý článek

Kdo je pojistník

Pojistník je osobou, která uzavírá smlouvu s pojišťovnou. Kdo je ale pojistník ve vztahu k pojistné smlouvě? Nezaměňujte ho s pojištěným, ačkoliv jde zpravidla o jednu a tutéž osobu. Pro jednoduché vysvětlení se dá například prohlásit, že pojistník je ten, kdo smlouvu vlastní, kdo za pojištění platí, přestože se pojištění samotné vztahuje klidně na někoho jiného. Kdo je pojistník u životního...

Celý článek

Pojistný podvod

Asi každý zná tento pojem moc dobře. Zpráv o pojistných podvodech je kolem nás spousta, stejně jako filmů, které se kolem některých zajímavých točí. Fingovaná úmrtí, vraždy, úmyslné ničení vlastního majetku, fingované krádeže… Způsobů, jak podvést pojišťovnu a získat peníze, je spousta. Pojišťovny se však snaží bránit a podle jejich informací jim to jde poměrně dobře. Jak se pojišťovna...

Celý článek

Jak se pojistit

Pojištění je velmi komplexní odvětví, ale k jeho sjednání většinou není potřeba „nic extra“. Pojďme se podívat, jak se pojistit v případě některých nejoblíbenějších a nejrozšířenějších druhů neživotního pojištění. Povinné ručení Pro sjednání povinného ručení doporučujeme využít srovnávačů pojištění. Na našem portálu se toho o nich dozvíte dost a dost, ale jen krátce připomeneme,...

Celý článek
content top